CONDITII SPECIFICE de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante /rezervate la Școala Gimnazială Comuna Bârgăuani pentru anul școlar 2017-2018

ROMANIA
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BÂRGĂUANI
Loc. BÂRGĂUANI Jud. NEAMT
COD SIRUES: 970786
Tel/fax: +40233 294 327;
e-mail: scbirgauani@gmail.com

CONDITII SPECIFICE

de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante /rezervate la Școala Gimnazială Comuna Bârgăuani pentru anul școlar 2017-2018

Va comunicamcondițiile specifice de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante /rezervate la Școala Gimnaziala Comuna Bârgauani pentru anul scolar 2017-2018, aprobate in Consiliul de Administrație :

1. Calificativ Foarte bine in ultimii 2 ani;
2. Inspectie la clasa evaluate de o comisie de specialitate , conform anexei nr. 4 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018 aprobată prin OMENCS 5739/14.11.2016 – nota minima 9,50.

DIRECTOR:
PROF. CONSTANTIN CIRA

Share This:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.