ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR ( CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR  ( CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

 1. Descrierea unitatii de invatamant

SCOALA GIMNAZIALA BÂRGĂUANI

scoala

Adresa Localitatea Bârgăuani

Comuna Bârgăuani

Judetul Neamt

Cod postal 617040

Telefon 0233/294327
E-mail scbirgauani@gmail. com

scoalabirgauani@gmail.com

Website : www.scoalabirgauani.ro

scoala-2

Pentru anul şcolar 2017 -2018 la Şcoala Gimnazială Bârgăuani conform planului de şcolarizare va funcţiona 1 clasa pregătitoare după cum urmează:

–          o clasa la Şcoala Gimnazială Bârgauani cu 25 de locuri disponibile

Şcoala Gimnazială Bârgauani dispune  de:

– un numar de 14 săli de clasa,

–  laborator de informatica cu 20 de calculatoare, videoproiector,

–  laborator de fizica –chimie,

– laborator de  biologie

– biblioteca cu 6600 de volume

scoala-1

 

 

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE ?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1septembrie- 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

 

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2017, inclusiv, şi care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare,pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1septembrie- 31 decembrie 2017, inclusiv,dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
 • Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

 

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ?

 

Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

 

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL ?

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie- în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

NOTĂ: părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.

 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE ?

 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, în secţiunea Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 23 februarie.
 • După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

 

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ?

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ?

 • Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.
 1. Prima etapă: 8 martie – 17 martie 2017

– de luni până vineri, între orele 08:00-20:00

– sâmbăta, între orele 09:00-13:00

– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 

 

 1. A doua etapă: 30 martie – 8 aprilie 2017
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nici o unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi al locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

 

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?

 • Din următoarele surse:

1) Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune

– Înscrierea în învăţământul primar 2017, care poate fi accesată şide pe site-ul Ministerului Educaţiei, www.edu.ro, din secţiunea similară.

2) Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar2017 – 2018, în învăţământul primar.

4) Telverde: poate fi apelat numărul 0800 816 253

 

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE ?

 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţide descoperire, prin desen sau muzică.
 • Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de Educaţie fizică+două ore de Muzică şi mişcare).

 

http://www.isjneamt.ro/site/category/inscrierea-in-invatamantul-primar-2017/

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.