Ținte strategice

ȚINTE STRATEGICE

 

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Bîrgăuani în perioada 20l6-2020:

 

  1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar
  2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ
  3. Asigurarea finalitaţilor educaţionale
  4. Dezvoltarea personal şi profesională a cadrelor didactice
  5. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică

 

Share This:

Comments are closed.